Editorial Nós

A Coruña tivo unha importancia capital na edición do libro galego. Con Martínez Salazar comezara a edición galega moderna no ano 1885 co selo editor Biblioteca Gallega e continuaría no ano 1924 coa editorial Lar, creada por Leandro Carré e Anxel Casal. No 1º andar do nº 36 da rúa Real, no domicilio do casal […]

Arquivo do Reino de Galiza

O Arquivo do Reino de Galiza é na actualidade un centro de titularidade estatal con xestión transferida á Xunta de Galiza, que recibe, custodia e difunde fondos documentais de ámbito galego e coruñés de natureza pública e privada. O seu inicio formal data da Real Cédula de Carlos III emitida o 22 de outubro de […]